STRATEGI I VÆKST & SALG

METODER & VÆRKTØJER

En metodisk og struktureret tilgang er nødvendig for at bevare det store overblik. Lige så vigtigt er dog intuition og kreativitet. At udfordre, tænke ud af kassen og turde stille spørgsmål – både de svære og de dumme.

Research, analyse, formulering, implementering, eksekvering, opfølgning – intet er ubetydeligt, og alt er vigtigt. Processen er fantastisk og det giver mig energi, ro og motivation at være hands-on hele vejen.  

5 VIGTIGE SPØRGSMÅL

Strategi behøver ikke at være så kompliceret, som mange mennesker gør den til. Min foretrukne tilgang er at betragte strategifremstilling som udviklingen af et sæt svar på fem indbyrdes forbundne spørgsmål. 

AMBITIONER OG MÅL

Hvad er vores overordnede ambitioner og på hvilke konkrete mål kan vi måle vores fremskridt?

FOKUS

På tværs af det potentielle marked, hvor vil vi vælge at koncentrere vores indsats, og hvor vil vi vælge at holde os væk?

WHERE TO PLAY

På vores valgte marked, hvordan vil vi så vælge at konkurrere mod andre spillere der?

KOMPETENCER OG RESOURCER

Hvilke kompetencer og ressourcer er nødvendige for at indfri vores ambition og fastholde vores position?

MANAGEMENT

Hvilke ledelsessystemer og processer er nødvendige for at kunne opbygge og vedligeholde de nødvendige kompetencer?

Først når svarene på de fem spørgsmål stemmer overens med hinanden og faktisk forstærker hinanden, har du et grundlag at bygge en strategi på.

Det er vigtigt at huske, at ambitioner og mål, fokus, hvor du vil spille, nødvendige kompetencer og styring alle er indbyrdes forbundne og bør være i harmoni for at skabe en effektiv strategi.

Når du udvikler en strategi, kan det være hensigtsmæssigt at starte med at tænke på, hvor du vil koncentrere indsatsen og hvordan du vil konkurrere. Dette vil give dig et solidt fundament at bygge videre på, når du overvejer dine ambitioner og mål, nødvendige kompetencer og styring.

Det er også vigtigt at huske at tænke på mission og visioner, da disse kan hjælpe dig med at sikre, at din strategi er i tråd med dine overordnede værdier og langsigtede mål.

Casper Rudnicki
St. Blichers Gade 1
7400 Herning