STRATEGI I VÆKST & SALG

METODER & VÆRKTØJER

En metodisk og struktureret tilgang er nødvendig for at bevare det store overblik. Lige så vigtigt er dog intuition og kreativitet. At udfordre, tænke ud af kassen og turde stille spørgsmål – både de svære og de dumme.

Research, analyse, formulering, implementering, eksekvering, opfølgning – intet er ubetydeligt, og alt er vigtigt. Processen er fantastisk og det giver mig energi, ro og motivation at være hands-on hele vejen.  

SOSTAC®

SOSTAC® BRUGES TIL AT STRUKTURERE MARKETINGPLANER OG FORRETNINGSSTRATEGIER.

SOSTAC® MODELLEN, BESTÅR AF FØLGENDE TRIN:

SITUATION

HVOR ER VI NU?

Analyse af den nuværende situation. Dette omfatter at undersøge stærke og svage sider, muligheder og trusler (SWOT). Samt de økonomiske, politiske, kulturelle og sociale faktorer der påvirker situationen.

Brandposition og værdier
Kundeindsigter
Kommercielle mål
Must-Win Battles
Route To Market

OBJECTIVES

HVOR VIL VI VÆRE?

Hvad ønsker vi at opnå med vores marketingplan og/eller forretningsstrategi?

Det kan være at øge salg, opbygge et stærkere brand, opnå større kendskabsgrad, højere markedsandel m.m.

Definer visionen
Why, how, what
Afstem kommercielle mål
Sæt SMART mål
Indstil KPI’erne for succes

STRATEGY

HVAD ER VEJEN?

Strartegien er fundamentet og derfor skal du være helt skarp og opdateret på egen forretning, marked, konkurrenter og ikke mindst kunderne.

Definer målgruppen
Salgskanaler
Kommunikation
Marketingmix
Digital kunderejse
Salgsfremmende aktiviteter

TACTICS

HVILKE METODER?

Hvis strategien er fundamentet, så er taktikken vores roadmap. Hvordan får vi vores strategi luft under vingerne? Dette er planlægningsfasen hvor vi bliver helt konkrete på hvordan vi når vores mål.

Digitalt økosystem
E-com strategi
Optimer kundeengagement
Tildeling af ressourcer
Salgsfremmende aktiviteter

ACTIONS

HVEM GØR HVAD?

Eksekveringsfasen. Nu bliver det for alvor sjovt. I denne fase er det vigtigt at sikre at alle nødvendige ressourcer og kompetencer er til stede. Ligeledes er det vigtigt at alle er “med ombord” og at motivation og engagement fastholdes. 

Konkrete handlingsplan
Beskriv processer
Sæt deadlines
Uddel ansvar og opgaver
Outsourcing
Rapportering

CONTROL

OPFØLGNING?

Selv om målsætningerne er opsat som SMART mål er det vigtigt løbende at følge op på deadlines og KPI’er.

Tilretninger og justeringer er stor del af denne fase.

Medarbejderengagement
Omsætningsgenerering
Regelmæssige gennemgange
Rapporteringsplatform
Prioriterede handlinger

SOSTAC® modellen er et nyttigt værktøj til at strukturere din marketingplan eller forretningsstrategi, så du kan opnå dine mål på en struktureret og systematisk måde.

Casper Rudnicki
St. Blichers Gade 1
7400 Herning